POLITICA FIRMEI

 

SC SUFITECH SRL SĂCELE produce elemente de ambalare 100% reciclabile pentru proteţia produselor la transport din hârtie şi carton obţinute din deşeuri. Organizaţia este angajată în creşterea continuă a calităţii produselor realizate, creşterea eficienţei activităţilor în scopul satisfacerii exigenţelor clienţilor şi a altor părţi interesate şi  ridicării competitivitaţii proprii faţă de concurenţi.

Conducerea SUFITECH, prin prezenta declaraţie, defineşte şi consemneaza politica şi strategia firmei în domeniul calităţii şi mediului, urmărind realizarea următoarelor obiective principale:

 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor şi altor părţi interesate
 • Creşterea eficienţei personalului
 • Creşterea eficienţei utilizării resurselor
 • Creşterea motivării angajaţilor
 • Participarea activă a fiecărui angajat indiferent de poziţia deţinută în firmă
 • Respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe de mediu
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţei de calitate şi mediu
 • Prevenirea poluării mediului
 • Instruirea şi sensibilizarea personalului pentru atingerea obiectivelor de calitate şi mediu
 • Prevenirea tuturor riscurilor posibile
Pentru realizarea acestor obiective conducerea  SUFITECH a stabilit următoarea strategie:

 • implementarea unui sistem integrat de calitate – mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005;
 • certificarea sistemului integrat implementat;
 • clarificarea şi concilierea cerinţelor contractuale la încheierea contractelor;
 • restrângerea generării deşeurilor şi emisiilor atmosferice;
 • performanţele de mediu vor fi accesibile tuturor parţilor interesate care solicită acest lucru;
 • reducerea oricărui impact asupra mediului.

Directorul General al SUFITECH este angajat în proiectarea, implementarea prin asigurarea de resurse umane, financiare şi materiale şi imbunataţirea continuă a  sistemului de management al calitaţii şi mediului şi deleagă Reprezentantul Managementului, autoritatea pentru a se asigura că este stabilit, implementat şi menţinut un sistem integrat si raportarea periodică asupra stadiului sistemului integrat in organizaţie.

Director General

Data: 23.07.2007