S.C Sufitech S.R.L. Săcele produce materiale de ambalare pentru transport (elemente din hârtie şi carton stratificat). Organizaţia este angajată în creşterea continuă a calităţii produselor realizate, creşterea eficienţei activităţilor în scopul satisfacerii exigenţelor clienţilor şi a altor părţi interesate şi ridicării competitivităţii proprii faţă de concurenţă.
Pentru realizarea acestor obiective, Sufitech S.R.L a decis să implementeze un sistem integrat calitate-mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005, să certifice sistemul integrat implementat, să restrângă generarea deşeurile şi emisiile atmosferice şi să reducă orice impact asupre mediului.
Începând din anul 2005, Sufitech SRL a implementat şi menţine în prezent un Sistem de Management al Calităţii care îndeplineşte condiţiile Standardului SR EN ISO 9001:2001 şi un Sistem de Management de Mediu care îndeplineşte condiţiile Standardului SR EN ISO 14001:2005.